Zespół


Agata Schirok pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Ukończyła oligofrenopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi. Doświadczenie i wiedzę zdobywała w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz dziećmi mającymi trudności edukacyjne.
Swoje kwalifikacje podnosiła biorąc udział w kursach i szkoleniach, m.in. Terapia Ręki, Trening Umiejętności Społecznych, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Bajkoterapia, Glottodydaktyka, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, Praca z uczniem starszym z dysleksją rozwojową, uprawnienia do powadzenie zajęć terapeutyczno-diagnostycznych z zakresu logopedii szkolnej – dyslalii, Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z dziećmi głębiej i głęboko upośledzonymi umysłowo, Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera. Vademecum dla nauczycieli, Terapia behawioralna, Wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu dzieci niemówiących, Wykorzystanie plastyczności mózgu w efektywnym nauczaniu, Zarządzanie Oświatą.
Stworzyła Fundację, której jest prezesem, TAKI JESTEM, wspierającą i aktywizującą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Ewa Dębicka psycholog, obecnie w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonych przez Uniwersytet SWPS. Terapeuta integracji sensorycznej I stopnia i dogoterapeuta.Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka. Od kilku lat prowadzi indywidualną terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz różne ogólnorozwojowe zajęcia grupowe (dogoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, dramy, zajęcia integracyjne, zajęcia ogólnorozwojowe). Pod swoją opieką ma dzieci z trudnościami emocjonalnymi, o szczególnych uzdolnieniach, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością fizyczną, chorobami przewlekłymi, dzieci sprawiające trudności wychowawcze, nieśmiałe. Obecnie pracuje w publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz ursynowskim przedszkolu. Współpracuję również ze Stowarzyszeniem Terapeutów. Ukończyła wiele specjalistycznych staży, kursów i szkoleń z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, mutyzmem wybiórczym, spektrum autyzmu, trudności emocjonalnych i z zachowaniem, ADHD, trudności przeżywanych przez nastolatków oraz z zakresu Interwencji Kryzysowej dzieci i dorosłych. Wykonuje diagnozę funkcjonalną dziecka z zaburzeniami rozwoju (Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R).

 

Olga Bigaj pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, wychowawca przedszkolny. Ukończyła Pedagogikę Niepełnosprawnych Intelektualnie z Nauczaniem etyki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wychowanie przedszkolne na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Swoje umiejętności i wiedzę poszerzała na licznych kursach i szkoleniach, m.in.: Metodyka pracy nauczyciela w przedszkolu, Dziecko autystyczne w przedszkolu, Zapobieganie zachowani agresywnych, Metody projektów, Metody aktywnego słuchania muzyki poważnej według Batii Strauss w przedszkolu, Współpraca z rodzicami, kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Odkryj swój głos, warsztaty plastyczne. Ukończyła kurs I-go stopnia masażu klasycznego na Wydziale Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz poziom 1-3 podstawowego kursu masażu Ma-uri zgodnie z programem International Centre for Ma-uri® Healing Arts w Danii, I-IV stopień kursu masażu Refleksologii Twarzy wg. Metody Lone Sorensen, warsztat w Instytucie Refleksologii u Lone Sorensen w Barcelonie refleksologia twarzy z kobietami w ciąży i w połogu, bezpłodność kobiet i mężczyzn, Cosmo lifting, neruo refleksologia stóp, refleksologię twarzy wg. metody Yamamoto, Neuro refleksologię stóp Praxis Vertebralis, trening na Hawajach w ALOHA INTERNATIONAL upoważniający mnie do nauczania masażu Lomi Lomi Nui KINO MANA TEACHER TRAINING which includes LOMI LOMI NUI, HUNA, HULA and KAHI LOA, trening masażu Lomi Lomi Nui KINO MANA PRACTITIONER TRAINING, kurs Art.-Visage i stylizacji w akademii Sztuki Piękności Krystyny Łeczyńskiej w Krakowie.

 

Anetta Grabowska logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi terapię zaburzeń komunikacji, opóźnionego rozwoju i niepłynności mowy oraz wad wymowy. Pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących karmienia naturalnego (porady laktacyjne), ssania i połykania. Dokonuje diagnozy logopedycznej i oceny budowy aparatu artykulacyjnego. Prowdzi zajęcia stymulujące funkcje poznawcze oraz rozwijające technikę czytania, a także z zakresu dykcji i emisji głosu. Prowadzi terapię dla dzieci z rodzin dwujęzycznych. Swoim działaniem obejmuje również osoby dorosłe po udarach lub innych problemach neurologicznych (afazja, dyzartria).

 

Anna Czernecka fizjoterapeuta. Na UR ukończyła kierunek fizjoterapii II stopnia. Swoją wiedzę zdobywała i uzupełniała na kursach, m.in. Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band, Thera-Band Academy, Masaż leczniczy I, II, III stopnia, Bio-Relax Kraków – klasyczny, sportowy, segmentarny, limfatyczny oraz refleksoterapia, Taping w rehabilitacji i sporcie, PNF Podstawowy,Opiekun osób zależnych z podstawami języka niemieckiego. Ma duże doświadczenie w zakresie zabiegów kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego.

 

Klaudia Grudkowska edukator seksualny, pedagog, oligofrenopedagog. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, na Studiach Podyplomowych na kierunkach Oligofrenopedagogika oraz Seksuologia kliniczna. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in. - Aspekty rozwojowe seksualności dzieci i młodzieży. Dziecko molestowane seksualnie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Konflikty i sposoby ich rozwiązywania, Odebrana niewinność- seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie, Sex, health, education czyli edukacja seksualna w pigułce, Warsztat seksuologiczny- moja seksualność, Trening Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności.
Zajmuje się profilaktyką w szerokim tego słowa znaczeniu. Wspiera kobiety po trudnych związkach, osoby, które mają problemy z własną tożsamością płciową i orientacją seksualną. Jako specjalista oferuje pomoc młodszym i dorosłym. Zajmuje się również seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną.